Danh sách Blog của Tôi

Bài viết được yêu thích

Thứ Năm, ngày 16 tháng 4 năm 2015

Công Nghệ Sinh Học Phân Tử - Nguyên Lý Và Ứng Dụng Của ADN Tái Tổ Hợp - Bernard R. Glick

0 nhận xét
Blog sinh học: Ebooks này là những công trình nghiên cứu nhiều năm của các tác giả vì vậy để ủng hộ tác giả, bạn nên mua sách in hoặc mua 1 cách chính thức

Công Nghệ Sinh Học Phân Tử - Nguyên Lý Và Ứng Dụng Của ADN Tái Tổ Hợp - Bernard R. Glick


Công Nghệ Sinh Học Phân Tử - Nguyên Lý Và Ứng Dụng Của ADN Tái Tổ Hợp của 2 giáo sư nổi tiếng thuộc trường Đại học Waterloo ( Canada) là một trong những cuốn sách bán chạy đã được Nhà xuất bản của Hiệp hội Vi sinh vật học Hoa kỳ (American Society for Microbiology - ASM).

Công Nghệ Sinh Học Phân Tử - Nguyên Lý Và Ứng Dụng Của ADN Tái Tổ Hợp được cập nhật rất nhiều thông tin thuộc mọi vấn đề liên quan đến công nghệ sinh học phân tử sau gần 30 năm ( tính từ cuối những năm 1970).


Nội dung cuốn sách giới thiệu các vấn đề: Nền tảng - nguyên lý cơ bản của công nghệ sinh học phân tử, các ứng dụng của công nghệ ADN tái tổ hợp trong nhiều ngành công nghiệp, nông nghiệp, y dược và sinh học chống ô nhiễm. 


Nguồn
: Internet
Tác giả
Bernard R. Glick
Mật khẩu
: sinhhoc.blogspot.com
Download                                                                        Blog Sinh học là nơi chia sẻ sách báo, luận văn bài giảng và cập nhật thông tin về khoa học,  y tế, động thực vật, di truyền, và nhiều hơn nữa...

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2015

Cơ Sở Công Nghệ Sinh Học Tập 2 - Công Nghệ Hóa Sinh

0 nhận xét
Blog sinh học: Ebooks này là những công trình nghiên cứu nhiều năm của các tác giả vì vậy để ủng hộ tác giả, bạn nên mua sách in hoặc mua 1 cách chính thức

Cơ Sở Công Nghệ Sinh Học Tập 2-Công Nghệ Hóa Sinh

      Cuốn sách "Cơ sở công nghệ Sinh học - Công nghệ hoá sinh" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức một cách toàn diện hơn về các hợp phần hoá sinh chính trên các vấn đề:
- Cấu trúc và các tính chất chức năng.
- Các phương pháp khai thác, tách, chiết và làm sạch
- Các phương pháp biến hình nhằm đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao chất lượng cũng như giá trị sử dụng.
- Khả năng ứng dụng của các hợp phần hoá sinh trong các nghành công nghiệp khác nhau.

Nội dung của cuốn sách được chia thành 06 chương:
Chương I: Cơ sở lí thuyết công nghệ hoá sinh 
Chương II: Công nghệ Protein
Chương III: Công nghệ Polysaccarit
Chương IV: Công nghệ Lipit 
Chương V: Công nghệ các chất có hoạt tính sinh học thực vật
Chương VI: Công nghệ Enzym Nguồn
: Internet
Tác giả
Đặng Thị Thu
Mật khẩu
: sinhhoc.blogspot.com
Download


                                                                        Blog Sinh học là nơi chia sẻ sách báo, luận văn bài giảng và cập nhật thông tin về khoa học,  y tế, động thực vật, di truyền, và nhiều hơn nữa...

Thứ Tư, ngày 28 tháng 1 năm 2015

Cơ sở Công nghệ sinh học: Tập 1 - Công nghệ gen

2 nhận xét

Blog sinh học: Ebooks này là những công trình nghiên cứu nhiều năm của các tác giả vì vậy để ủng hộ tác giả, bạn nên mua sách in hoặc mua 1 cách chính thức


Cơ sở Công nghệ sinh học: Tập 1 - Công nghệ gen

      Trong tế bào tồn tại nhiều loại phân tử có kích thước và khối lượng lớn từ hàng chục đến hàng trăm kDa , thường do nhiều phân tử tiểu phần và phân tử cơ bản hợp thành , ví dụ như tinh bột và cellulose do các phân tử đườ glucose , mỡ do các acid béo và glycerin , protein do các amino acid và nucleic acid do các nuleotide liên kết với nhau mà thành.Các loại đại phân tử trong thế giới vật chất sống có cấu trúc và chức năng khác nhau , trong đó nucleic acid , chủ yếu là deoxyribonucleic acid (ADN) có vai trò quan trọng nhất là vật chất di truyền.Nguồn
: Internet
Tác giả
: Lê Trần Bình, Quyền Đình Thi
Mật khẩu
: sinhhoc.blogspot.com
Download


                                                                        Blog Sinh học là nơi chia sẻ sách báo, luận văn bài giảng và cập nhật thông tin về khoa học,  y tế, động thực vật, di truyền, và nhiều hơn nữa...

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 1 năm 2015

Giáo trình Vi Sinh Vật Học

3 nhận xét

           http://sinhhoc.blogspot.com: Giáo trình Vi Sinh Vật HọcGiáo trình Vi Sinh Vật Học – Pgs.Ts.Kiều Hữu Ảnh, 255 Trang

          Trong chương trình giảng dạy các môn học thuộc ngành sinh học ở bậc đại học, bài tập là một bộ phận không thể thiếu, tuy nhiên ở nước ta, bài tập còn chưa được chính thức đưa vào các giáo trình. Do vậy, sinh viên thường gặp nhiều lúng túng khi tham dự các kỳ thi kết thúc môn học hay các cuộc thi tuyển tìm việc làm trong và ngoài nước. Đó là chưa kể trong nhiều cuộc phỏng vấn tuyển người làm hiện nay, tiếng Anh thường được dùng như một ngôn ngữ chính thức hoặc ít ra cũng được sử dụng để đánh giá trình độ. Rõ ràng, nếu không được chuẩn bị tốt, kết quả thi có thể không tương xứng với sức học và kiến thức của người được dự tuyển.Cuốn sách này được viết ra nhằm giúp các sinh viên sinh học có điều kiện làm quen với một số dạng bài tập cơ bản trong giáo trình Vi sinh vật học, một trong những môn học chủ chốt của các ngành sinh học và công nghệ sinh học. Sách được viết dưới dạng song ngữ Việt – Anh để sinh viên có thể bước đầu làm quen với cách diễn đạt các ý tưởng của mình bằng tiếng Anh là thứ ngôn ngữ hiện đang được ưa dùng.


Mục Lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Lược sử phát triển của vi sinh vật học
Chương 2: Cấu trúc và chức năng tế bào
Chương 3: Các khái niệm cơ bản về virut học
Chương 4: Trao đổi chất ở vi sinh vật
Chương 5: Dinh dưỡng và sinh trưởng ở vi sinh vật

Nguồn
: Internet
Tác giả
: Bùi Chí Bửu
Kiểu tập tin
: PDF
Download


                                                                        Blog Sinh học là nơi chia sẻ sách báo, luận văn bài giảng và cập nhật thông tin về khoa học,  y tế, động thực vật, di truyền, và nhiều hơn nữa...

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 1 năm 2015

Giáo trình di truyền số lượng – Bùi Chí Bửu

0 nhận xét
           http://sinhhoc.blogspot.com: Giáo trình di truyền số lượng – Bùi Chí Bửu

            Sự phát triển của khoa học di truyền bắt đầu từ những khám phá lại công trình của Mendel vào những năm 1900. Tuy nhiên lúc bấy giờ cũng có những nghiên cứu di truyền khác họat động rất tích cực: những nghiên cứu này đã góp phần vào sự phát triển ngành di truyền học. Đầu tiên là Francis Galton, ông cho xuất bản một công trình khái quát về phương pháp những phát hiện về Tính di truyền tự nhiên vào năm 1889. Sau đó Karl Rearsonvaf các học trò của ông đã tiếp tục công trình này. Nhờ công trình của họ, ngành toán thống kê được áp dụng vào trong sinh học, điều này được xem như là một sự kiện vĩ đại đánh dấu một bước phát triển vô cùng có ý nghĩa về sự trưởng thành của ngành sinh học số lượng ( di truyền số lượng ).
Sự thành công không trọn vẹn của công trình này trong vài trường hợp đã thừa nhận mục tiêu mà sự quan hệ giữa bố mẹ và con cái về tính di truyền khá rõ ràng. Chính Mendel tự thất sự thất bạn của mình do các thí nghiệm không xác định được số lượng mô hình khác nhau của những con lai, hoặc không sắp xếp được những mô hình theo các thế hệ phân ly của nó, hoặc khẳng định một cách chắc chắn các quan hệ có tính thông kê. Trong khi công trình của Galton có thể được xem như khắc phục được những vấn đề thuộc về thống kê, bản chất của những vật liệu mà ông chọn lựa giúp ông thành công trong việc xác định số lượng mô hình con lai, và các thế hệ phân ly của nó. Việc áp dụng của ông về các số liệu trên con người của một số gia đình và tổ tiên có quan hệ huyết thống cho thấy hết sức khó khăn, nhưng điều phải lựa chọn là những là những tính trạng đo lường được (tính trạng số lượng) như kích thước của một người cho phép ông xây dựng môt quan điểm về các định luật di truyền. Những tính trạng này cho thấy có những biến thiên liên tục biểu thị trong một quãng khá rộng, ở giữa nó tập hợp một biểu thị chung nhất của gia đình hay quần thể , và tần suất của nó cao nhất so với hai cực biên. Sự phân bố tần suất của các biến số, đôi khi có dạng của phân bố chuẩn, nhưng trong vài truờng hợp khác nó có dạng phân bố không đối xứng.


Link download 
Nguồn
: Internet
Tác giả
: Bùi Chí Bửu
Kiểu tập tin
: PDF
Link download

Nguồn : Internet


                                                                        Blog Sinh học là nơi chia sẻ sách báo, luận văn bài giảng và cập nhật thông tin về khoa học,  y tế, động thực vật, di truyền, và nhiều hơn nữa...

Thứ Năm, ngày 11 tháng 12 năm 2014

Links download sách Destination B2 Grammar and Vocabulary with Answer key

0 nhận xét
Blog sinh học: Links download sách Destination B2 Grammar and Vocabulary with Answer key

Tài liệu tham khảo tiếng anh luyện thi cho kỳ thi FCE của tác giả Malcolm Mann và Steve Taylore Knowles , nhà xuất bản MacMiLan, đây là tài liệu ôn tập tiếng Anh B2 theo khung chiếu Châu Âu. Tham khảo sách giúp phục vụ cho việc học tiếng Anh B2 tốt hơn. Với cách trình bày chi tiết rõ ràng nhất định sẽ làm hài lòng các bạn. 

Sách Destination B1 Grammar and Vocabulary with Answer key

1 nhận xét
BLog sinh học: Link download sách Destination B1 Grammar and Vocabulary with Answer key


Sách Destination B1 grammar and vocabulary with answer key là tài liệu ôn tập tiếng Anh B1 theo khung chiếu Châu Âu. Tham khảo sách giúp phục vụ cho việc học tiếng Anh B1 tốt hơn. Với cách trình bày chi tiết rõ ràng nhất định sẽ làm hài lòng các bạn. 

Chúc các bạn ôn tập thật tốt.
Thứ Bảy, ngày 06 tháng 12 năm 2014

Giáo trình Vi Sinh - Ký Sinh Trùng

1 nhận xét

Blog sinh học: Ebooks này là những công trình nghiên cứu nhiều năm của các tác giả vì vậy để ủng hộ tác giả, bạn nên mua sách in hoặc mua 1 cách chính thức


Vi Sinh-Ký Sinh Trùng (NXB Y Học 2006) - Pgs. Ts. Lê Hồng Hinh, 163 Trang

Bài 1. Hình thể cấu trúc vi khuẩnđại cương miễn dịchvacxinhuyết thanh

Bài 2. Tụ cầu, liên cầu, phế cầu, não mô cầu, lậu cầu

Bài 3. Vi khuẩn: thương hàn, lỵ, tả, lao, giang mai

Bài 4. Đại cương virus. virus cúmcác virus viêm ganHIVsốt xuất huyếtviêm não Nhật Bản, dại

Bài 5. Đại cương ký sinh trùng y học

Bài 6. Một số loại ký sinh trùng đường ruột thường gặp ở Việt Nam

Bài 7. Ký sinh trùng sốt rét

Bài 8. Hình thể ký sinh trùng đường ruột

Bài 9. Nhận dạng một số hình thể vi khuẩn gây bệnh làm tiêu bản nhuộm


Link download 
Giáo trình Vi Sinh - Ký Sinh Trùng

http://www.mediafire.com/download/266sop1qrxymcuc/GT_Vi_sinh_ky_sinh_trung.pdf

hoặc

Giáo trình Vi Sinh - Ký Sinh Trùng

Nguồn : Internet


                                                                        Blog Sinh học là nơi chia sẻ sách báo, luận văn bài giảng và cập nhật thông tin về khoa học,  y tế, động thực vật, di truyền, và nhiều hơn nữa...

Thứ Sáu, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Đã chế tạo ra loại thuốc có thể kéo dài tuổi thọ

0 nhận xét

Blog sinh học: Nhóm khoa học Nga và Mỹ đã độc lập tìm ra loại thuốc có thể giúp kéo dài tuổi thọ, nhưng hiện nay mới chỉ thử nghiệm trên động vật.


Tiến sĩ Vladimir Skulachev thuộc trường Đại học Matxcova (Nga) cho biết, ông cùng các đồng sự đã chết tạo ra một loại thuốc chống oxy hóa, làm chậm lão hóa, hứa hẹn sẽ giúp con người kéo dài tuổi thọ tới 120 tuổi.
Nhóm nghiên cứu này đang thử nghiệm loại thuốc mới trên chuột, cá và chó. Họ kỳ vọng thuốc cũng sẽ giúp con người có khả năng chống lại quá trình lão hóa.

Tiên sỹ Skulachev cho biết, việc dùng thuốc đã giúp những con vật thí nghiệm phát triển triển nhiều bệnh lão hóa chậm hơn nhiều so với bình thường. Để đạt được điều này, ông và các cộng sự đang sử dụng một loại chất chống oxy hóa mới nhắm tác động vào ty thể (mitochondria) - cơ quan sản sinh năng lượng của tế bào, vốn bị coi là "thủ phạm" kích hoạt quá trình lão hóa, có liên quan đến các cơn đau tim và những căn bệnh suy thoái trí não như Alzheimer hay Parkinson.

Nhóm khoa học Nga đã chế tạo ra loại thuốc có thể kéo dài tuổi thọ của con người lên 120 tuổi. (Ảnh minh họa)

Việc các bệnh phát triển chậm hơn khi những con vật thí nghiệm dùng thuốc chứng tỏ, ý tưởng chống lão hóa thông qua ty thể là đúng đắn, theo tiến sĩ Skulachev, nó cũng cho thấy, việc trì hoãn tuổi già là khả thi.Cho tới hiện tại, các thí nghiệm của nhóm nghiên cứu này chưa mang lại sự gia tăng đáng kể tuổi thọ, nhưng nó đã giúp các con vật thí nghiệm trì hoãn sự tấn công của quá trình lão hóa.

Trong khi đó, hồi tháng 7/2011, một nhóm nghiên cứu của Mỹ cũng đã tìm ra một loại thuốc tương tự, nhóm ngiên cứu này đứng đầu là Bill Andrews - người sáng lập ra công ty công nghệ sinh học Sierra Sciences ở bang Nevada - Mỹ, đã phát hiện ra phương pháp giúp kéo dài tuổi thọ bằng một loại thuốc có khả năng bảo vệ các telomere – những đoạn ADN được cho là có vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa. Phát hiện này được cho là chìa khóa mở ra cánh cửa “trường sinh”!

Telomerase - một loại enzyme giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Phương pháp điều trị mới hiện chưa an toàn với con người. Vì thế, nhóm nghiên cứu có thể thử nghiệm trước tiên trên chó và mèo. Thị trường thuốc cho vật nuôi phát triển mạnh trong vài năm trở lại đây khi ngày càng nhiều người quan tâm tới sức khỏe vật nuôi của họ.Các nhà khoa học cho biết, hiện tượng lão hóa xảy ra do các enzim telomere trong gen của chúng ta bị ngắn lại theo thời gian. Nếu đảo ngược được hiện tượng này, giúp cho telomere trong gen không bị co rút lại thì sẽ làm chậm quá trình lão hóa và là điều cơ bản giúp kéo dài tuổi thọ. Có tới 40 loại chất khác nhau trong quá trình sản xuất ra loại enzim này.

“Kích thích các tế bào sản xuất ra các telomerase sẽ là một phương pháp hữu hiệu giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa. Những loại thuốc của chúng tôi có thể tạo ra tác dụng này, nhưng chúng tôi cần đảm bảo chúng an toàn với con người trước khi được sử dụng” - tiến sĩ Bill Andrews cho biết.

Đông Hoàng (Tổng hợp)

Thứ Năm, ngày 04 tháng 12 năm 2014

Giáo trình Di Truyền Và Công Nghệ Tế Bào Soma

0 nhận xét

Blog sinh học: Ebooks này là những công trình nghiên cứu nhiều năm của các tác giả vì vậy để ủng hộ tác giả, bạn nên mua sách in hoặc mua 1 cách chính thức

Di Truyền Và Công Nghệ Tế Bào Soma (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Nguyễn Như Hiền, 125 TrangDi Truyền Và Công Nghệ Tế Bào Soma
NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002
Nguyễn Như Hiền
125 Trang

           Cuốn sách Di Truyền Và Công Nghệ Tế Bào Soma được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu những kiến thức lý thuyết và thực nghiệm về một lĩnh vực chuyên môn sâu có liên quan đến Di truyền học và Tế bào học của dạng tế bào Eucaryota cấu tạo nên các mô, các cơ quan của toàn thể đa bào - tế bào soma.
Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

- Chương 1: Cấu trúc và chức năng của tế bào Soma

- Chương 2: Đột biến và tái tổ hợp Soma

- Chương 3: Lai tế bào Soma

- Chương 4: Di truyền tế bào Soma và ung thư

Cuốn sách này phục vụ chủ yếu các đối tượng là sinh viên cao đẳng và đại học cũng như nghiên cứu sinh và sinh viên cao học. Ngoài ra sách còn phục vụ các thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu và thực nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học, học sinh phổ thông trung học cuối cấp.

Link download 
Giáo trình Di Truyền Và Công Nghệ Tế Bào Soma

http://www.mediafire.com/download/v9f043f3cmacwca/Di+Truy%E1%BB%81n+V%C3%A0+C%C3%B4ng+Ngh%E1%BB%87+T%E1%BA%BF+B%C3%A0o+Soma.pdf

hoặc

Giáo trình Di Truyền Và Công Nghệ Tế Bào Soma

Nguồn : Internet


                                                                        Blog Sinh học là nơi chia sẻ sách báo, luận văn bài giảng và cập nhật thông tin về khoa học,  y tế, động thực vật, di truyền, và nhiều hơn nữa...

HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ
LIÊN KẾT
VIDEO SINH HỌC
TAG CLOUD
A http://sinhhoc.blogspot.com/ (9) Biology books (1) Blog sinh học (2) Bài báo khoa học (8) Bài báo quốc tế (3) Bài giảng-Giáo trình (68) Bản tin CNSH (4) Campbell (1) Chân dung nhà khoa học (4) Các cây hoa màu khác (3) Các nhà khoa học (3) Câu chuyện khoa học (1) Cây lúa (11) Cây ngô (25) Công nghệ lên men (1) Công nghệ mới (6) Công nghệ sinh học (60) Công nghệ thực phẩm (4) Công trình khoa học (14) Di truyền phân tử (3) DNA tái tổ hợp (1) Dự án (1) Ebook Công nghệ sinh học (19) Ebook công nghệ thực phẩm (1) Ebook sinh học (80) Ebook thực vật (9) Ebook Y - Dược (3) English learn (1) Giáo dục và Khoa học (11) Góc nhìn cuộc sống (7) Góc tâm hồn (7) Hiện tượng sinh học (16) Hóa sinh (3) Khoa học và ứng dụng (3) kinh nghiệm đăng báo quốc tế (1) kỹ thuật SSR (1) Luyện thi B1 B2 (2) Luận văn - Luận án (6) Nghành CNSH làm gì (1) Nông nghiệp (1) PCR và các kỹ thuật liên quan (2) Phần mềm dạy học (2) Phần mềm sinh học (14) Sinh học 12 (1) Sinh học phân tử (2) Sinh học phổ thông (3) Sinh học ứng dụng (3) Sinh vật học (8) SSR (1) Sách công nghệ thực phẩm (1) Sách sinh học (9) Sách sinh y (1) Sách Y khoa (1) Thông báo (1) Thế giới tri thức (1) Thực vật học (37) Tin sinh và Thống kê (6) Tu dien sinh hoc (1) Tuyển dụng (6) Tế bào gốc (2) Từ điển sinh học (1) Vi khuẩn (1) Vi sinh vật (24) Video clip (1) Vui cười - Hài hước (12) Y học - Cuộc sống (125) Ý tưởng khoa học (10) Đăng báo quốc tế (2) Đề tài (2) Đọc và suy ngẫm (2) Động vật học (28) Ảnh độc đáo (4)